Saturday, September 11, 2010

LPMHS Music Revival and Request - TeaserAh eto  ay request ni Classmate Khaye Caballero Gawaran para daw kantahin ni Myrna Fabon Aquino, narito ang music para mapag-practisan nya kung hindi busy, heto na ang


Eto ay trip lang ni Classmate Arlene Manarang Racho, sana ay ma-alala nya at makanta habang may ipinaglalaban sa labas ng Airport, may wifi kaya sa gilid ng Airport Terminal. Kasama mo kami Arlene sa pakikibaka, habang kinakanta mo ang


Hahaha, mayayari ako ni Mona Mallari (Tamo) at Lallaine Cordero (Talaine or Taleng) sa pagpopost ko ng picture nila dito para kantahin ni taleng ang "TAO" ni sampaguita, kaso mo ang available pa lang na nase-search ay "NOSI BA LASI". Sampaguita pa rin, kaya heto ang

No comments:

Post a Comment